• Kõrveküla ja Härma raamatukogud Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Haava tn 6, Kõrveküla,
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 772
  raamatukogu@tartuvv.ee
 • Otsing

Internet

Kõrveküla raamatukogu internetipunkt on avatud T kella 8.30-18, K-N kella 12-16 ja R kella 8.30 -16.

Interneti kasutamise eeskiri

 1. ARVUTI JA INTERNETI KASUTAMINE
  1. Arvutit võivad kasutada kõik raamatukogu lugejaks
   registreerunud alates koolieast. Eelduseks on arvuti kasutamise
   oskus.
  2. Enne arvuti kasutamist fikseerib kasutaja oma nime,
   töö algus- ja lõpuaja vastavas andmikus ning annab
   selle kohta allkirja.
  3. Arvuti kasutamiseks on soovitav eelregistreerumine, mida saab
   teha kohapeal,  telefoni või e-posti teel.
  4. Arvutikasutusaega on võimalik kuni 1 nädal ette
   reserveerida.
  5. Kasutusaja reserveerinu peab tulema õigeaegselt kohale.
   Üle 10 minuti hilinemise korral läheb kasutusaeg üle
   järgmisele soovijale. Vabade aegade olemasolul on
   võimalik kohapeal aega pikendada.
  6. Arvuti on mõeldud eelkõige teabeotsinguks
   internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks
   ning muu vajaliku informatsiooni hankimiseks.
  7. Arvutimängud on lubatud ainult eelneval kokkuleppel
   raamatukogutöötajaga
  8. Arvuti kasutajale on keelatud:
   1. Arvuti seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine.
   2. Igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis,
    omavoliline välja- ja sisselülitamine .
   3. Isikliku disketi ja CD kasutamine ilma
    raamatukogutöötaja  loata.
   4. Andmete salvestamine arvuti kõvakettale ilma
    raamatukogutöötaja loata.
   5. Tasuliste lehekülgede külastamine.
  9. Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt
   teatada raamatukogu töötajale.
  10. Nõuande saamiseks avalikule teabele üldkasutatava
   andmesidevõrgu kaudu  juurdepääsuks on
   kasutajal õigus pöörduda raamatukogu
   töötaja poole.
  11. Vajaduse korral võib raamatukogu töötaja
   lõpetada arvutite ja interneti kasutamise
   hooldustöödeks enne tööaja lõppu.
  12. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse
   rikkumise eest interneti kasutaja poolt ning ei vastuta kasutajate
   poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede
   eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult
   kasutajal.
  13. Arvutikasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju
   korvab kasutaja.
  14. Eeskirja rikkumisel kaotab lugeja õiguse kasutada arvutit
   kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirja eiramisel
   määramata ajaks.
Printed from: http://tmk.tartuvald.ee/?page_id=82 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2018.