• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  raamatukogu@tartuvald.ee

  Laenutus:
  +372 7337 771

  Komplekteerimine:
  +372 7337 764
  +372 5242 637
 • Otsing

Töökorraldus

Kinnitatud 12.05.2015  direktori käskkirjaga nr 7

KÕRVEKÜLA RAAMATUKOGU  KOMPLEKTEERIMISE OSAKONNA TÖÖKORRALDUS

Osakonna tööülesanneteks on keskraamatukogule ja maakonna raamatukogudele teavikute hankimine, vastuvõtmine, teavikute eksemplaarne ja rahaline arvestus, kataloogimine, liigitamine, saadetise vormistamine, pakkimine.  Lisaks töödeldakse keskraamatukogu teavikuid  st  kleebitakse vöötkood, kirjutatakse paigutusindeks).

Teavikute hankimine – komplekteerimisel arvestatakse  teeninduspiirkonna elanike põhivajadusi, eelistatakse rahvuskultuuri ja eestlust käsitlevat kirjandust, koduloolisi trükiseid, teadmiskirjandust, laste- ja noortekirjandus, õppekirjandust, ilukirjandust, perioodilisi väljaandeid sh. kultuuriperioodikat. Soodsama tarnija leidmiseks võetakse hinnapakkumised erinevatelt kirjastajatelt ja vahendajatelt, lisaks ostetakse vajadusel ka üksikväljaandjatelt. Tegeldakse järjekindlalt teavikute järelkomplekteerimisega, annetuste arvelevõtmisega.

Teavikute vastuvõtmine – saabunud teavikud kontrollitakse, võrreldakse saatedokumentidega.

Teavikute kataloogimine – teavikud sisestatakse elektroonilisse kataloogi, vajadusel luuakse uus kirje või täiendatakse olemasolevat. Teavikud liigitatakse, märksõnastatakse  ja määratakse kohaviit. Jooksvalt peetakse exceli tabelitena arvet saatedokumentide, saabunud teavikute, andmebaasi sisestatud teavikute kohta.

Saadetise vormistamine – maakonna raamatukogudesse saadetakse teavikud keskmiselt iga kolme nädala järel. Vormistatakse ja prinditakse saatelehed, võrreldakse teavikuid saatelehtedega. Saatelehtede põhjal võrreldakse saabunud teavikuid arvetega.  Saadetised pakitakse, teavitatakse pakkide valmimisest e-posti teel koos infoga teavikute eelarvete täitmise kohta.

Teavikute mahakandmine – keskkogule mittevajalike teavikute üleandmiseks vormistatakse üleandmisaktid.

Aruandlus – linnavalitsuste ja  valdade raamatupidamistele esitatakse kord kvartalis andmed maakonna raamatukogudele riigieelarvest saadud teavikute toetuse kasutamise kohta.  Kord aastas esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule statistiline aruanne.

Lisaks – jooksvalt korrastatakse raamatukoguprogrammi, redigeeritakse nõuetele mittevastavaid kirjeid, ühildatakse dublette. Tehakse ettepanekuid raamatukoguprogrammi URRAM kataloogimis- ja komplekteerimismooduli täiustamiseks. Testitakse vajadusel uuenenud mooduleid. Täiendatakse ja korrastatakse koduloo andmebaasi. Juhendatakse ja koolitatakse maakonna raamatukoguhoidjaid kataloogimise ja andmebaaside täiendamise osas, vajadusel juhendatakse praktikante.

Osaletakse erialastel koolitustel, raamatukogu poolt korraldatavatel üritustel.

Lisaks loetletud tööülesannetele täidetakse ilma erikorralduseta ülesandeid, mis võivad üles kerkida töö käigus.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?page_id=1499 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2024.

Leave a Reply