• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  raamatukogu@tartuvald.ee

  Laenutus:
  +372 7337 771

  Komplekteerimine:
  +372 7337 764
  +372 5242 637
 • Otsing

Internet

Kõrveküla raamatukogu internetipunkt on avatud E-T kella 11-18.30; K-R kella 11-17

§ 5.   Interneti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Interneti ja lugejaarvutite kasutamine avaliku teabe hankimiseks, elektrooniliste raamatukoguteenuste kasutamiseks või otsinguks veebipõhistes andmebaasides on külastajatele tasuta. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (2) Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreeruda raamatukogus, elektronposti või telefoni teel.

  (3) Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja isikukoodi ja pildiga dokumendi.

  (4) Arvuti kasutamisel kohustub kasutaja:
  1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
  2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (5) Keelatud on:
  1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  3) arvuti seadete muutmine;
  4) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine.

  (6) Kasutaja süül riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkumisel kaotab arvuti kasutaja kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

(Väljavõte Tartu valla raamatukogude kasutamise eeskirjast)

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?page_id=82 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2024.