• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 764
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Kolkja

Kolkja raamatukogu

Kolkja raamatukogu asutas 1922. a Peipsiääre haridusselts Progress, mida juhtis Rodion

Baranin. Temast saigi esimene raamatukoguhoidja. Kolkja raamatukogu asus esialgu koolimajas, hiljem (kuni 1933. a maini) vallamajas.

Aastal 1941 muudeti raamatukogu Marxi-nimeliseks Peipsiääre valla raamatukoguks. Raamatuid oli raamatukogus 200 kuni 1600, laenutati vaid pühapäeviti.

Pärast sõda töötasid Kolkjas raamatukoguhoidjatena Hionia Baranina, Ivan Kudrjašov, Zinaida Miruškova, Anisja Vavilova, Zosima Kekišev, Jelizaveta Kudrjašova (22 aastat), Jelizaveta Kuljova. Aastast 1975 töötab raamatukogu juhatajana Kiriakia Ratmanova. Praegu on raamatukogus 8901 köidet ning nende arv kasvab pidevalt.

1999. a viidi raamatukogu üle koolihoonesse, pärast 2006. a remonti anti raamatukogule juurde 60 m² ruumi. Sellest aastast asub samas hoones ka Peipsiääre vallavalitsus.

Mõned faktid Kolkja raamatukogu tegevusest aastatel 1976 – 2008

“Elab vaid see, kes loob.” (Romen Rollan)

1976 – Kohtumine kuulsa lastekirjaniku E. Rauaga.

1977 – Temaatiline õhtu noortele “Ülevaade kaasaegsest proosast”. Kohtumine kirjanik A. Štšerbakoviga.

1978 – “Rahva seas käimise” praktika ehk raamatuid viidi koju. “Ogonjok” – esimene suur üritus. Filmi “Valge Bim, mustkõrv” üle arutlemine koos Varnja raamatukogu lugejatega.

1980 – Kohtumine lastekirjanike I. Belobrovtseva ja B. Šteiniga. Rahvalaulu naisansambli

loomine koostöös Kolkja rahvamajaga.

1981 – Avaliku kirja päev Peipsiääre külanõukogus. Raamatukogu osaleb aktiivselt Kolkja kooli ehitamise diskussioonil.

1983-1984 – Ekskursioonid “Venemaa kirjanduslikud kohad” ja “Venemaa kuulsad mõisad”.

1985 – Koos Varnja raamatukoguga XII ülemaailmsele noorte ja üliõpilaste festivalile

pühendatud temaatiline õhtu.

1986 – Sanitaarremont omal jõul. Temaatiline üritus “Isamaast, rahust ja tööst” koostöös rahvamajaga.

1987 – Vastlapäev vastavalt vanale kombestikule. Kohtumine kirjanik M. Velleriga. L. Filatovi muinasjutu lavastamine, näitlejateks raamatukogu lugejad.

1988 – Raamatufondi inventuur (eelmine oli 1966. a). Sensatsioon – jaanipäeva rahvapidu. Peipsimaa kaunitaride konkurss. Esimene oksjon Eestis. Kolhoosi Peipsi Kalur 40. aastapäev.

1989 – Näidend “Jõulukohtumised” Kolkja rahvamaja laval, näitlejate vanus 5 kuni 50 aastat.

1990 – Kaos mõtetes ja tühjus hingedes.

1991-1992 – Raamatukogu kolimine. Valla loomine. Raamatukogu 70. juubel.

1993 – Intervjuu “Kes me oleme, kust me tuleme, missugused me oleme” inglise- ja eestikeelsetele väljaannetele Kultuur ja Elu ning Eesti Elu. Temaatiline õhtu I-V klassiõpilastele. Impulss kohaliku muuseumi loomiseks. Jälle puhas leht raamatukogu ajaloos – kolimine endisesse kolhoosi kantseleisse.

1996 – Raamatukogu talgud, aukülalistena esinesid kirikukoori liikmed. Artiklid “Rahva heaolu – kõrgeim seadus”, “Sibula häda” (“Gore lukovoje”), “Meil on, mida hoida”.

1997-1998 – Uue koolihoone ehitamine. Vanausuliste muuseumi avamine. Esimene kohalike kunstnike maalinäitus.

1999 – Tore pidu A. Puškini 200. juubeliaastapäevaks. Raamatukogu kolmas kolimine.

2000 – Eesti kultuurile pühendatud kursused. Sügistalgud. Tutvumine teadlase, põlise peipsimaalase F. Savihhiniga.

2001 – Jõuluõhtu ja karneval pensionäridele. Külaskäigu tegi kiriku lastekoor Lätist. Vestlus P. Siimuga tema Peipsimaa filmi teemal. Temaatiliste ürituste sari “Naiste nimepäev” (Veera, Nadežda, Ljubov). Kohtumised J. Kaplinski, T. Toometi ja J. Kronbergiga. Kolkja kooli 100. aastapäeva stsenaariumi koostamine, korraldamine, läbiviimine.

2002 – Tartumaa raamatukoguhoidjate külaskäik. Jumalaema katmispühale pühendatud luuleõhtu. Raamatukogu 80. juubel.

2003 – Õpilased osalesid aktiivselt Tartumaa lasteraamatupäeval (autasusid pälviti L. Gratšova juhendamisel valminud joonistuste ja skulptuuride ning Fr. R. Kreutzwaldi loomingule pühendatud viktoriini tulemuste eest). Vene raamatukoguhoidjate seminar Tallinnas ja Tartus. Kolkjat külastasid K. Talvi, M. Liivamets ja H. Ellermaa.

2004 – Peipsimaa luuletajate kokkutulek K. Ratmanova ja N. Baranina algatusel.

2005 – H. C. Andersenile pühendatud koolilaste pidu. L. Filatovi luuleõhtu. “Tuhkatriinu” etendamine.

2006 – Vene keele päev. Valla 15. aastapäev.

2007 – Peipsimaa poeetide luulekogu esitlus Mustvees.

2008 – Emakeelepäev, millel osales ka ajalehe Peipsirannik toimetaja F. Maspanov.

 

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=270 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2022.