• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 764
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Koruste

Koruste raamatukogu

Koruste raamatukogu on asutatud 1. oktoobril 1948. a. Raamatukogu on tegutsenud neljas kohas: endises Koruste koorejaamas, Emilie Haljaste majas, Viinalassi talus (ehk kaupluse teisel korrusel) ja alates 1967. a sügisest endises Koruste koolimajas. Raamatukogu kasutuses on praegu kaks ahiküttega ruumi.

Esimene töötaja oli Elsa Saar (1. oktoobrist 1948 kuni 20. veebruarini 1949). Raamatukogus on töötanud veel Valve Saar (20. veebruarist 1948 kuni 31. maini 1949), Elfriede Reisa-Tomingas (31. maist 1949 vaheaegadega kuni 1. augustini 1955), vahepeal Juho Porila, Eha Naudi, Erna Anton ja Eda Sokk. Veel olid ametis Daisy-Maie Jansen-Zirk (1. augustist 1955 kuni 3. jaanuarini 1957) ja Liidia Altosaar (3. jaanuarist 1957 kuni kevadeni 1965). Maie Aan-Loot on tööl alates 28. juunist 1965. Matti Milius oli raamatukogus tööl 1968. a augustist kuni 1969. a augustini.

Kultuuriministeerium liitis 9. veebruaril 1971 Rõngu ja Koruste raamatukogud paariskoguks ja nõnda on see tänaseni.

1993. a novembris toimus Rõngus esimene kodukandipäev. See tõi tähelepanu ka Korustele. Ettevõtmine oli pühendatud Kustav Toomele – tema auks püstitati mälestuskivi.

Raamatukogu argipäevatööle andis sära juurde laste pühapäevakool, mis alustas tööd 2001. a 24. veebruaril. 2003. a oktoobri alguses hakati tegema raamatukogus sanitaarremonti ja raamatukogu sai uue elektrisüsteemi.

1. detsembril 2004 paigaldati raamatukokku ADSL-püsiühendus. Samal päeval tõi Rõngu vallavanem Reno Laidre uue arvuti ja pani selle tööle.

Raamatukogu on Koruste külale vajalik – seal kohtutakse kirjanikega ja kunstnikega, riiklikel pühadel ja rahvalikel tähtpäevadel korraldatakse üritusi.

20. detsembril 2004 kinnitati Koruste raamatukogu uued lahtiolekuajad: teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 10-17, laupäeval kell kella 9-16.

Koruste raamatukogu uus põhimäärus jõustus 25. juunil 2007. Raamatukogu juhataja ametikoht muudeti direktori ametikohaks 2. juulil 2007. Vallavalitsuse kultuuri-ja haridusteenistuse juhataja ametikoha koondamise tõttu allub raamatukogu direktor alates 2008. aastast otse vallavanemale.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=273 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2021.