• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  raamatukogu@tartuvald.ee

  Laenutus:
  +372 7337 771

  Komplekteerimine:
  +372 7337 764
  +372 5242 637
 • Otsing

Kõrveküla

Tartu maakonna keskraamatukogu – Kõrveküla raamatukogu

Tartu rajooniraamatukogu asutati Eesti NSV Ministrite nõukogu 1951. a 15. aprilli määruse põhjal eesmärgiga teenindada Tartu linna ja rajooni elanikke ja anda metoodilist abi külaraamatukogudele.

Raamatukogu (kasulikku pinda 20 m²) avati lugejaile 23. detsembril 1951 Tartus aadressil Kalevi tn 24. Raamatukogu koosseisus oli kaks töötajat, põhinimestikku oli kantud 1853 raamatut ja brošüüri. Juhatajana alustas tööd Helmi Kurut – Silvet, kes oli ametis kuni aastani 1962.

1964. a eraldati raamatukogule Tartus uued ruumid (üldpind 87,6 m²) nn Katariina majja Kivi tn 1.

Aastail 1962–1966 töötas raamatukogu juhatajana Elvi Hints – Voormaa. Raamatufond oli kasvanud 17 525 eksemplarini.

Aastail 1966–1999 juhatas raamatukogu Tiiu Erlemann.

1971. a viidi Tartumaa raamatukogud üle raamatukogundusliku teenindamise tsentraliseeritud süsteemile ja raamatukogu nimetati ümber Tartu rajooni keskraamatukoguks. Koosseisus oli 11 töötajat ja autojuht. Samal aastal saadi ka raamatubuss, mis alustas tööd 11. augustil. Tööd alustas komplekteerimisosakond nelja töötajaga, juurde saadi ka bibliograafi ametikoht. Juhendatavaid raamatukogusid oli 50, lisaks veel 17 kooliraamatukogu.

1974. a loodi raamatukogu juures Eesti raamatuühingu Tartumaa organisatsioon, mille juhatuse esimeheks oli Kalev Raave.

1978. aastaks oli raamatukogul üldpinda juba 138 m², raamatufondi moodustasid 41 190 trükist, lugejaid oli 2310, töödeldi 22 379 raamatut.

1984. a avati keskraamatukogu initsiatiivil Varal mälestuskivi raamatukogunduse silmapaistvale tegelasele, Eesti raamatukoguhoidjate ühingu esimehele Aleksander Sibulale.

1990. a oli taas nimemuutus: Tartu maakonna keskraamatukogu, raamatufondi suuruseks 71 083 eksemplari, lugejaid 1556.

1991. a 1. jaanuarist läksid raamatukogud valdade ja linnade haldusalasse, raamatufondi üldine arvestus jäi endiselt keskraamatukogu teha.

1994. aastast võeti raamatukogu Tartumaa omavalitsuste liidu haldusalasse ja Kivi tn 1/Narva mnt 23 maja tagastati omanikule. Raamatukogu uueks asukohaks sai Luunja valla Lohkva küla, kus ruumid, suurusega 91 m², paiknesid endise Anne osakonna keskusehoones. Kultuuriminister Jaak Alliku määrusega muudeti 1998. a detsembris ministri 21. märtsi 1997. a määruse “Maakonnaraamatukogude nimetamine” punkti 1 alapunkti 12 ja sõnastati see järgnevalt: “12) Tartu maakond – Kõrveküla raamatukogu – asukoht Tartu vald, Kõrveküla”.

1999. a 31. märtsil alustas raamatukogu tööd Tartu vallamajas. Raamatukogus oli viis töötajat, direktorina tegutseb Hele Ellermaa. Raamatukogu ülesandeks on Tartumaa elanike
raamatukogunduslik teenindamine, kogude komplekteerimine, elektroonilise andmebaasi koostamine, maakonna rahvaraamatukogude nõustamine ja täiendkoolituse organiseerimine.

2010. a 27. jaanuari Tartu Vallavolikogu otsusega toimus Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuste Kõrveküla raamatukogu ja Härma raamatukogu liitmine üheks uueks asutuseks. Töötajate koosseis 4,6 : direktor, peaspetsialist lugejateeninduse alal, peaspetsialist komplekteerimise alal, spetsialist komplekteerimise alal, raamatukoguhoidja.

18. jaanuarist 2021 asub raamatukogu Kõrveküla Põhikooli uues hoones aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla.

2022. aastast saavad lugejad kasutada raamatukapi teenust.

 

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=274 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2024.