• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 764
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Luunja

Luunja raamatukogu

Luunja raamatukogu sündis seltsiliikumisest, mis algas Eestis 1860. aastail laulu- ja mänguseltside rajamisega ning jõudis 20. sajandi algul eriala- ja harrastusorganisatsioonideni. Uuteks nähtusteks olid raamatukoguseltsid, mis asutati otseselt raamatukogude toetamiseks ja ülevalpidamiseks.

Tartumaal sai raamatukoguseltside loomine alguse Luunja vallast: Tammistus 1907. a, Luunjas 1908. a ja Vesneris 1909. a. Nende seltside loomise eestvedajaks oli raamatukogunduse propageerija, tuntud riigimees Kaarel Eenpalu. Teisena loodud Luunja rahvaraamatukogu seltsi asutamiskoosolek viidi läbi 14. septembril 1908. Seltsi asupaigaks otsustati jätta Luunja koolimaja. Kuni Teise maailmasõjani oli raamatukogul kolm asupaika ja üheksa raamatukoguhoidjat.

Aastail 1908-1911 paiknes raamatukogu koolimajas, 1911-1928 asuti vallamajas ning 1928. a viidi raamatud seltsimajja. Esimeseks raamatukoguhoidjaks oli kooliõpetaja Märt Teder. Kui võrrelda teiste lähikonna raamatukogudega, oli Luunjas raamatute hulk küllaltki suur. Seltsiliikumise kaotamispoliitika tulemusena sai selts vallavalitsuselt 23. oktoobril 1940. a kirja, milles anti teada, et vastavalt Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu poliitharidustöö korraldamise määrusele (ENSV Teataja 1940, 24, 270) kuulub Luunja rahvaraamatukogu selts likvideerimisele.

Likvideeritud raamatukogu alustas uuesti oma tegevust alles 12 aasta pärast senisest asupaigast kilomeetreid eemal olevas Lohkva külas Lohkva raamatukoguna aastatel 1952-1978. Aastal 1978 koliti tagasi Luunjasse ja võeti vana nimi taas kasutusele.

1988. a algas tollase Luunja raamatukogu juhataja Helju Hallapi ja raamatukogu aktivisti Toivo Ärtise ideena Luunja vallas sündinud kirjaniku K. E. Söödi luulepreemia väljaandmise ja kirjanduspäevade korraldamise traditsioon.

1990. a loodi raamatukogu juurde jälle Luunja rahvaraamatukogu selts, mille põhikirjas märgitakse: “Selts tegutseb Luunja raamatukogu juures ja ühendab piirkonna kirjandus-, kultuuri-, ja koduloohuvilisi inimesi. Seltsi ülesanne on organiseerida üldkultuurilisi üritusi, K. E. Söödi nimelise lasteluule preemia väljaandmist ning Luunjaga seotud kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist.”

2003. a kolis raamatukogu renoveeritud majja, kus on vanade oludega võrreldes viis korda rohkem ruumi.

Raamatukogu on juhatanud: Maret Jõks (1955-1966), Helga Sokk (1966-1983), Helju Hallap (1983-1991), Kairit Alver (1991-2008). Alates 2008. a septembrist – 2012.a. jaanuarini Ele Kiisk.

2012. a. 01. jaanuarist haruraamatukogu, raamatukoguhoidja Aulike Lõõndre. 2020. aastast teenindab lugejaid Riina Belov.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=281 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2021.