• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 764
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Valguta

Valguta raamatukogu

Valguta kristlik maanaiste selts Ülla Hunti eestvõttel asutas 1999. a lugemistoa.

Seltsi loomise eesmärgiks oli külaelu edendamine, rahva vaba aja sisustamine ja omaalgatuse korras rajatud raamatukogu ning lugemistoa tegevuse jätkamine, et võimalda vallavalitsuse poolt tellitud ajakirjade-ajalehtede laenutamist ja kohapeal lugemist. Samas andis selts noortele võimaluse kasutada olemasolevaid mängude tubasid (lauatennise, koroona ja väikelaste mängude tuba). Eesmärgiks seati ka olemasolevate spordiplatside taastamine ja uute rajamine.

18. novembril 1999 oli naisseltsi üldkoosolek. Päevakorras oli 2000. a eelarve koostamine ning ajalehtede ja -kirjade tellimine.

13. detsembril 1999 oli kuue liikme osavõtul seltsi üldkoosolek, mille päevakorras oli Valguta keskuse kontorihoone ruumidele taotluse esitamine.

2000. a jaanuaris toimus seltsi raamatukogu ruumide vahetus. Naisseltsi liikmed ja kohalikud noored kolisid raamatukogu teiselt korruselt esimesele – endise sidejaoskonna ruumidesse. Kokku kulus selleks 36 töötundi.

Seoses ruumide remondiga koliti raamatukogu 30. aprillil 2000 seltsimaja saali – osales 11 inimest (kuus naisseltsi liiget ja viis koolinoort), kulus 32 tundi.

Aastail 1999-2000 tehti seltsimaja ruumide heaks ühiskondlikus korras tööd kokku 365 tundi. Naisseltsi liikmed kulutasid raamatukogus raamatute ja ajakirjanduse laenutamise korraldamiseks 596 tundi.

2001. a aprillis ja mais valis selts Tartus Lutsu raamatukogus oma raamatukogule raamatuid.

10. oktoobril 2001 esitati kohaliku omaalgatuse programmile projekt “Omaalgatuslik külaraamatukogu”. Projekti rahastati täies ulatuses (10 000 kr), selle raames soetati riiulid.

Aastal 2001 kulus seltsi liikmeil raamatukogutööle koos kütmise ja koristusega 498 tundi.

2002. a jaanuaris loodi ametlik rahvaraamatukogu – Rõngu valla Valguta raamatukogu. Esimene juhataja Killu Maadla töötas kuni aprillini 2002, augustist sai raamatukogutöö juhiks Priit Laineste. Raamatukogu aastaeelarve oli toona ligikaudu 100 000 krooni.

Valguta raamatukogu tegevusaastatel ei ole tehtud suuremaid remonditöid. Koos seltsimajaga on renoveeritud tualettruum, välja vahetatud vanad aknad ja paigaldatud signalisatsioon. Tänavu vahetati välja raamatukogu ruumide valgustid ja viidi need kooskõlla normidega.

Raamatukogus on WiF-i leviala.

Raamatukogu 2007. a eelarve on 150 000 krooni. Ametlikult on fondis 1600 teavikut, kuid riiulitel lisandub neile veel umbes 2000 eksemplari, mis ei ole arvel.

2008. a muudeti raamatukogutöötaja ametinimetust – juhatajast sai direktor.

2010. aastast töötab Valguta raamatukogu Rõngu raamatukogu haruraamatukoguna.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=301 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2021.