• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Haava tn 6, Kõrveküla,
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 772
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Võnnu

Võnnu raamatukogu

Laulu- ja mänguseltsi Lõoke üldkoosolek otsustas 24. jaanuaril 1910, et Võnnus avatakse raamatukogu ja lugemise tuba. Raamatukogu töötas seltsi juures kuni 22. aprillini 1940.

Nendel aastatel töötasid raamatukogus:

1910-1912 – Anna Ivask ja P.Hansing,

1910 – E.Pennart,

1914 – Anna Ivask,

1918 – Oskar Tatrik,

1927 – Hermann Tootsi,

1931 – Aksel Sander,

1936 – Aksel Otsa,

1938 – Paul-Voldemar Tenno.

Raamatukogu avati taas 1. novembril 1944. a samades ruumides. Raamatukogu juhatajaks oli E. Morgenson, kes andis samal aastal töö üle Heida Linaskile.

Aastate jooksul on olnud raamatukogu juhatajateks:

1949 – Albert Matsi,

1955 – Milvi Ranno,

1956 – Tiiu Erlemann,

1958 – Lehte Salu,

1960 – Helen Rebase, Mall Vakkar,

1961 – Lea Haljaste,

1962 – Hille Laumets,

1963 – Ene Hansen,

1970 – Renna Rebane

2011-… Riina Gordejeva.

Raamatukogu asus laulu-ja mänguseltsi Lõoke ruumides kuni 1962. a. Seejärel koliti vana vallamaja ruumidesse, kus töötati kuni aastani 1966. Sel ajal valmis kultuurimaja-sovhoosi keskuse hoone, kus teisele korrusele olid ehitatud raamatukogu jaoks ruumid pindalaga 55,9 m². Tingimused oli avarad ja sobisid fondi avamiseks lugejatele, ka raamatukogu asukoht oli hea. Nendes ruumides töötas raamatukogu 11 aastat. Et vahepeal oli sovhoos kasvanud ja juhtkonnal oli vaja ruume, tehti raamatukogule ettepanek kolida vastvalminud neljatoalisse korterisse. Uutel ruumidel olid nii eelised kui vead. Eeliseks olid seinakapid, kuhu võis paigutada perioodika, et säilitada kauem raamatukogule vajalikke trükiseid. Ruumid olid uued ja avarad, mistõttu palju külalisi käis uudistamas Võnnu raamatukogu. Võnnus toimus isegi raamatukogude piirkondlik seminar.

Nüüdseks on raamatukogu töötanud samas kohas juba 31 aastat ja ruumid on jäänud kitsaks. Valla pingelise eelarve tõttu pole lootustki saada uusi ruume. Remonti tehti raamatukogus viimati 1985. a. Seetõttu pidid töötajad ise midagi ette võtma. Kirjutati projekt uute akende taotlemiseks ja 2007. a need ka saadi. Pärast seda on suutnud töötajad ruumide ilmet parandada oma jõu ja oskustega. Selle aasta eelarve võimaldas vahetada põrandad, kahes toas ning koridoris tehti remonti.

Ahja-Lääniste raamatukogu selts alustas tegevust 1923. a. Korraldati pidusid, millest saadud tulusid kulutati raamatukogule kirjanduse ostmiseks. Alates 1929. a tegutses seltsi eesotsas pikemat aega Arnold Tätte. Lääniste raamatukogu seltsi tegevus toimus Lääniste algkooli majas. Oli ka oma ehitusplats üle jõe asuvas männikus. Maja projekti järgi pidi tulema alumisele korrusele peosaal, teine korrus oli mõeldud aga raamatukogule. 1930. aastate lõpus seltsi tegevus soikus, oma maja jäi kahjuks ehitamata.

Uuesti alustas Läänistes raamatukogu tööd pärast sõda, juhatajaks oli Albert Mats.

1. augustist 1949 kuni 1. detsembrini 1963 töötas Lääniste raamatukogu juhatajana Salme Plaks.

Raamatukogu asus Pauliine Kraavile kuuluva maja kahes toas, kolmandas toas elas raamatukogu juhataja.

1964. a 16. oktoobril alustas juhatajana tööd Heida Pettai. Hea koostöö oli kohaliku kooliga – organiseeriti hulgaliselt ühiseid üritusi.

1971. a 1. märtsist liideti Lääniste raamatukogu haruraamatukoguna Võnnu raamatukogu juurde. Seoses raamatukogude liitmisega jäi Lääniste raamatukogu osaks peamiselt raamatute laenutus. Kui 1972. a kevadel likvideeriti ka Lääniste kool, muutus pikaajaliste kultuuritraditsioonidega küla ääremaaks.

1976. a novembris kolis raamatukogu Alfred Klaosele kuuluvasse majja. Heida Pettai töötas Lääniste raamatukogu juhatajana 1984. aastani.

1. augustist 1985 töötas raamatukogu juhatajana Riina Gordejeva.

1989. a kolis raamatukogu oma neljandasse asukohta – küla keskel asuva korruselamu kahetoalisse korterisse. Lugejateks on jäänud põhiliselt pensionärid. 2004. aastast on raamatukogus Internetiühendus.

 

2018. aastal kolis raamatukogu uutesse ruumidesse.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=305 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2020.