• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Haava tn 6, Kõrveküla,
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 772
  raamatukogu@tartuvald.ee
 • Otsing

Välgi

Välgi raamatukogu

Välgi raamatukogu asutati 1910. a. Algaastatel asunud raamatud Välgi õigeusu abikoolis, kus peeti lugemisi.

Koguteoses “Tartumaa” kirjutatakse, et 1921. a asutati Elistvere-Välgi rahvaraamatukogu selts – liikmeid 45, varandust 200 raamatut. Mõned nendest raamatutest, varustatud seltsi pitsatiga, on säilinud.

Veel märgib raamat “Tartumaa”, et 1922. a asutati kihelkonnas Välgi-Nõmme 4-klassiline algkool, kus asus ka raamatukogu. Raamatuid hoiti suures kapis ja nende lugejatele laenutamisega tegelesid õpetajad.

Raamatust “Tartumaa” võib veel lugeda, et Välgi rahvaraamatukogu selts tahtis juba 1920. aastatel oma maja ehitada, üldhariduslisi kursusi ning loenguid korraldada.

Raamatukogu 1949. a aruandes on kirjas, et raamatukogu asub kooli ruumides, olemas on kaartkataloog, päevik lugejate ja laenutuste arvestamiseks, lugeja registreerimiskaardid iga lugeja kohta, lugejate registreerimise ja ürituste vihik. Kolhoosides on kaks rändkogu, kirjandust vahetatakse vastavalt vajadusele. Raamatukogu on valmis SSOR-i aastapäevaks ja tööks talveperioodil.

Ruumipuuduse tõttu kolis raamatukogu Nudi külla Sepa tallu. Laenutamisega tegelesid nüüd raamatukoguhoidjad.

1949. a alustati Välgi rahvamaja ehitustöödega, mis majanduslikel põhjustel mõneks ajaks seiskusid. Rahvamaja valmis 1957. a, raamatukogu kolis sinna 1959. a.

1974. aastal suleti Nõmme algkool. 1975. a kolis raamatukogu kooli ruumidesse, kus asub ka praegu.

Välgis töötanud raamatukoguhoidjad läbi aegade: Juhan Namm, Leida Heinam, Anna Persidski, Valentina Temin, August Leppik, Liidia Somelar, Helju Kurs, Liidia Afanasjev. Välgi raamatukogu liitus Interneti püsiühendusega 24. septembril 2002. Samal aastal avati ka avalik Internetipunkt. Elektroonilise laenutamisega alustati 2004. a.

Küla seltsielu on muutunud elavamaks, on hakatud suhtlema ka naabervaldade seltsidega.

2005. a kevadel loodi koostöös Vara lastekaitse ühinguga raamatukogusse lastenurk, kus on palju huvitavaid mänge ja joonistamisvõimalus. Jututuba Kanarbik sai 2005. a suuremad ruumid Välgi seltsimajas.

Raamatukogu renoveerimine algas 2005. a. Renoveeritud raamatukogu avati 31. märtsil 2006. Remondijärgselt on raamatukogul igati kaasaegsed ruumid koos uue mööbliga.

2007. a oli raamatukogu teeninduspiirkonnas elanikke 183, neist lugejaid 132.

Analüüsi tehes võib öelda, et raamatufond rahuldab lugejate nõudmisi. Vajadusel on toodud kirjandust teistest raamatukogudest. Täiendamist vajab teatmekirjanduse fond.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?p=307 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2020.